بازار تاریخی فراموش شده ” قلعه محمود”

بنا به اعلام روابط عمومی استانداری ، علیرضا رزم حسینی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه رسیدگی به بنای تاریخی قلعه محمود کرمان، افزود: قوانین و مقررات لازم در زمینه بازسازی بازار قلعه محمود در کمیسیون ماده پنج پیگیری و انجام می شود زیرا اتصال بازار قلعه محمود به میدان مشتاق کار خوبی است که می‌تواند دارای ارزش افزوده باشد.

ادامه مطلب