کویر سفید مصر یکی از عجایب گردشگری

کویر سفید مصر یکی از عجایب گردشگری

کشوری که شاید تمام دنیا از عظمت اهرام ثلاثه اش با خبر باشند، اما قطعا از عظمت کویر ناشناخته آن خبر ندارند! کویر سفید رنگ بی نظیری که تنها در مصر وجود دارد و البته همان هم هنوز به طور کامل کشف نشده است.

ir358

ادامه مطلب