خانه استاد کمال‌الملک در ‌کاشان

محسن جاوری درباره مرمت خانه استاد کمال‌الملک اظهار داشت: هم‌زمان با سالروز وفات استاد کمال‌الملک نقاش شهیر کاشانی مرمت خانه استاد با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی شروع می‌شود.

وی با تاکید بر‌اینکه این خانه محل تولد یکی از بزرگ‌ترین هنرمندان تاریخ ایران بوده و حفظ خانه محل تولد این استاد، امری ضروری است، افزود: تاریخ ساخت این بنا مربوط به دوره قاجار بوده و با توجه به سال تولد استاد، به قبل از تاریخ ۱۲۲۶هجری شمسی بر‌می‌گردد، ولی این بنا در سال‌های قبل تغییراتی از جمله در بدنه‌های بیرونی و اتاق ۵ دری، پیدا کرده است‌.

ادامه مطلب